Libros de Texto 2022/2023

NIVEL BÁSICO A1

NETZWERK NEU A1 ED. Klett (Kursbuch: ISBN 978-3-12-607156-7) / (Arbeitsbuch: ISBN 978-3-12-607157-4)

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL INTERMEDIO B1

PANORAMA B1. ED. Cornelsen (Kursbuch: ISBN 978-3-06-120523-2) / (Übungsbuch: ISBN 978-3-06-120479-2)

 NIVEL INTERMEDIO B2.1

 

NIVEL INTERMEDIO B2.2

 

NIVEL AVANZADO C1.1

ASPEKTE NEU C1. ED. Klett (Lehrbuch mit DVD ISBN: 978-3-12-605034-0) / (Arbeitsbuch mit Audio-CD ISBN: 978-3-12-605036-4)

NIVEL AVANZADO C1.2

ASPEKTE NEU C1. ED. Klett (Lehrbuch mit DVD ISBN: 978-3-12-605034-0) / (Arbeitsbuch mit Audio-CD ISBN: 978-3-12-605036-4)

 

Última modificación: 13/07/2022 - 17:11